Pro:Direct Soccer

Regulamin i Zasady

Pro:Direct, Pro:Direct Soccer, Pro:Direct Running, Pro:Direct Tennis, Pro:Direct Cricket, Pro:Direct Rugby i Pro:Direct Select są nazwami handlowymi i zarejestrowanymi markami Pro-Direct Sport Limited.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO REGULAMINU.

Strona jest obsługiwana przez spółkę Pro-Direct Sport Ltd oraz jej oddziały i spółki zależne (nazywane łącznie "my" lub " Pro-Direct Sport Ltd").

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając ze stron i serwisów Pro-Direct Sport Ltd lub ich wersji mobilnych (nazywanych łącznie "stroną") potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki korzystania ze strony ("Regulamin", "Warunki" lub “Umowa”) oraz obowiązujące prawo. Dotyczy to zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników Pro-Direct Sport Ltd.

Pro-Direct Sport Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich opublikowania na stronie, a dalsze korzystanie ze strony będzie traktowane jako akceptacja wprowadzonych zmian. Zobowiązują się Państwo do regularnego zapoznawania się ze zmianami w Regulaminie. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami, prosimy o nie korzystanie z naszej strony.

Jeśli chcą Państwo wydrukować Regulamin, prosimy o otwarcie dokumentu w nowym oknie.

Własność i działalność

Pro:Direct jest marką handlową Pro-Direct Limited ("Pro:Direct" lub “my”). Pro:Direct jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii:
numer VAT: GB115152945,
numer rejestracyjny: 04245687,
adres siedziby: Torre House, Shaldon Rd, Newton Abbot, Devon, Anglia, TQ12 4PQ.

Rejestracja

Aby złożyć zamówienie, muszą Państwo zarejestrować się na stronie internetowej Pro:Direct.

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając ze stron i serwisów Pro:Direct potwierdzają Państwo, że wszystkie wprowadzane przez Państwa dane są zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i kompletne oraz zobowiązują się Państwo do regularnej ich aktualizacji. W przypadku podania przez Państwa nieprawdziwych informacji, wszystkie zobowiązania Pro:Direct wynikające z Umowy ulegają natychmiastowemu unieważnieniu.

Warunki rejestracji

Wszystkie osoby poniżej 18-tego roku życia muszą uzyskać zgodę osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna) zanim:

 • wyślą wiadomość e-mail do Pro:Direct lub umieszczą komentarz na stronie;
 • zwrócą się z prośbą do Pro:Direct o przesłanie do nich wiadomości e-mail;
 • wyślą jakiekolwiek informacje do Pro:Direct;
 • złożą zamówienie online.

Dalsze korzystanie ze strony internetowej i wszystkich oferowanych serwisów stanowi potwierdzenie otrzymania zgody rodzica lub opiekuna. UWAGA! Zalecamy, aby wszystkie osoby nieletnie zapoznały się i przedyskutowały Regulamin z rodzicem lub opiekunem przed zakończeniem procesu rejestracji.

Prawa autorskie

Uznają i zgadzają się Państwo, że cała zawartość Strony włączając, ale nie ograniczając się do projektu, tekstu, grafiki, zdjęć, nagrań audio i wideo, znaków firmowych, ikon przycisków oraz aranżacji, pozostają własnością firmy Pro:Direct lub jej dostawców i są chronione przez brytyjskie oraz międzynarodowe prawa autorskie. Korzystanie ze wszystkich powyższych materiałów dozwolone jest tylko i wyłącznie za zgodą ich odpowiednich właścicieli. W odniesieniu do powyższego, znajdujące się na stronie nagłówki, grafika i ikony przycisków są (chyba, że zostanie wskazane inaczej) znakami usługowymi, znakami handlowymi i/lub znakami charakterystycznymi Pro:Direct.

Całe oprogramowanie użyte na stronie jest własnością Pro:Direct i jest chronione przez brytyjskie oraz międzynarodowe prawa autorskie Copyright. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Pozwala się na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części Strony WYŁĄCZNIE w celu złożenia zamówienia w sklepie Pro:Direct. Każdy inny sposób wykorzystania zawartości strony włączając, ale nie ograniczając się do kopiowania w celach innych niż podane powyżej, modyfikacji, dystrybucji, transmisji, wykorzystania przez media, publikacji, pobierania lub przesyłania bez wcześniejszej pisemnej zgody wydanej przez Pro:Direct jest ściśle zakazany.

Naruszenie praw autorskich

Pro:Direct zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, którzy dopuszczają się naruszenia prawa własności intelektualnej innych osób. JeśIi uważają Państwo, że Państwa praca została wykorzystana lub skopiowana w sposób, który narusza prawa autorskie, prosimy o wysłanie do naszego Działu Prawnego zawiadomienia (“Zawiadomienie”) zawierającego poniższe elementy.

 1. Podpis fizyczny lub elektroniczny właściciela lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały przypuszczalnie naruszone.
 2. Opis prac(-y), do których prawa autorskie zostały według Państwa naruszone i które mają zostać usunięte ze strony.
 3. Wskazanie lokalizacji materiałów, do których prawa autorskie zostały według Państwa naruszone.
 4. Informacje, które pozwolą Pro:Direct skontaktować się z Państwem, m.in. adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Oświadczenie osoby zgłaszającej, że jest w dobrej wierze przekonana, iż kwestionowane wykorzystywanie materiałów przedstawionych w Zawiadomieniu odbywa się bez zgody właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawa.
 6. Oświadczenie osoby zgłaszającej, że informacje zawarte w Zawiadomieniu są rzetelne oraz, że jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniona do działania w imieniu właściciela.

Wszystkie powiadomienia o naruszeniu praw autorskich prosimy przesyłać na adres:

Pro:Direct, Torre House, Shaldon Road, Newton Abbot, Devon, Anglia, TQ12 4PQ.

Znaki towarowe

Wiedzą Państwo i akceptują, że znaki towarowe znajdujące się na stronie pozostają własnością Pro:Direct lub osób trzecich dających Pro:Direct prawo do ich użytkowania. Zobowiązują się Państwo, że nie będą wykorzystywać żadnych ze wspomnianych znaków towarowych bez wcześniejszej pisemnej zgody Pro-Direct Limited lub pisemnej zgody strony trzeciej będącej właścicielem znaków towarowych. Logo Pro:Direct jest oficjalnym, zarejestrowanym znakiem towarowym Pro:Direct i jako take podlega ochronie na całym świecie.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat własności intelektualnej, prosimy o kontakt na adres:

Pro:Direct, Torre House, Shaldon Road, Newton Abbot, Devon, Anglia, TQ12 4PQ.

Treści dostarczane przez użytkowników

Korespondencja i wszelkie materiały przesyłane do nas drogą elektroniczną lub każdą inną, zawierające komentarze, pytania, sugestie itp. są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tym samym zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń do powyższych materiałów, włącznie, ale nie ograniczając się do praw autorskich czy tytułu własności oraz rezygnują Państwo z prawa do decydowania o sposobie w jaki Pro:Direct wykorzystuje przesłane materiały.

Wszystkie materiały przesłane do nas przez użytkowników mogą zostać zmodyfikowane, wyemitowane, skopiowane, ujawnione, objęte licencją, opublikowane, sprzedane i użyte beztantiemowo przez Pro:Direct w każdym miejscu na świecie, w każdym medium, na wieczność.

Zaznaczamy, że warunki te nie odnoszą się do danych osobowych przesłanych przez Państwa, które podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z “Polityką prywatności” Pro:Direct, będącej częścią Regulaminu.

Zmiany w warunkach korzystania ze strony

Pro:Direct zastrzega sobie prawo do dodawania, zmiany, aktualizacji i usuwania każdej części Regulaminu, w każdym czasie. Po każdej istotnej zmianie Warunków użytkowania strony, na stronie domowej zostanie opublikowane powiadomienie, a dalsze korzystanie ze strony będzie traktowane jako akceptacja nowych warunków Regulaminu. Pro:Direct może w każdej chwili, tymczasowo lub trwale dodać, zmienić, zaprzestać, usunąć lub zawiesić każdą treść zawartą na stronie, łącznie ze specyfikacją i informacjami o właściwościach produktów oraz serwisów opisanych czy przedstawiaonych na stronie bez uprzedniego powiadomienia i bez odpowiedzialności prawej.

Prywatność

Pro:Direct bardzo poważnie traktuje prywatność użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z naszą “Polityką prywatności”, która stanowi część Regulaminu i zawiera szczegóły dotyczące rodzaju i sposobu wykorzystywania informacji dostarczanych przez użytkowników do Pro:Direct.

Użytkowanie strony internetowej

Wyrażają Państwo zgodę na użytkowanie naszej strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem oraz z obowiązującym prawem. W szczególności zgadzają się Państwo, że strona nie będzie wykorzystywana do wysyłania i pobierania jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy lub inne kody, pliki czy programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego. Potwierdzają Państwo również, że strona nie będzie użytkowana w żaden inny sposób, który interferował by czy zakłócał działanie strony. Akceptują Państwo, że strona ta oraz wszystkie dobra z niej pozyskane przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą zostać użyte w celach komercyjnych ani rozpowszechniane za opłatą bez naszej zgody.

Zdjęcia

Większość zdjęć produktów zamieszczonych na stronach Pro:Direct oraz w materiałach reklamowych i katalogach została wykonana przez nasz zespół profesjonalnych fotografów. Jako że znaczna część produktów jest początkowo dostępna w przedsprzedaży, zdjęcia mogą przedstawiać próbki przesłane przez producenta. Przeznaczony do sprzedaży, produkt finalny może się nieco różnić w zakresie kolorystyki czy wzornictwa. Gdy po otrzymaniu ostatecznej wersji produktu zauważymy jakiekolwiek różnice w porównaniu z próbką, nasz zespół wykona nowe zdjęcia i zamieści je na stronach.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności: Pro:Direct dokonuje wszelkich starań, aby upewnić się, że zamieszczone na stronach zdjęcia oraz opisy produktów są poprawne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez producentów. Prosimy o uważne przeczytanie sekcji “Często zadawane pytania” (FAQ), gdzie znajdą Państwo informacje o tym, jak postępować, gdy nie są Państwo zadowoleni z otrzymanego produktu.

Zakupy

W sekcji “Często zadawane pytania” (FAQ) znajdą Państwo informacje na temat procesu zamawiania i płacenia za zakupy. Dział ten wyjaśnia także kwestie związane z dostawą, prawem do anulowania zamówienia i zwrotu wadliwych produktów oraz naszą gwarancją jakości.

Częścią wstępnego procesu potwierdzenia zamówienia jest proźba o preautoryzację płatności, skierowana przez nas do emitenta Państwa karty. Jest to usługa polegająca na czasowym zablokowaniu pełnej kwoty zamówienia na Państwa koncie, która będzie widoczna jako trasakcja oczekująca. Jeśli w przeciągu pięciu dni zamówiony produkt nie będzie dostępny w naszym magazynie, blokada zostanie zniesiona, a środki pieniężne będą znów dostępne na Państwa koncie. Gdy przed upływem pięciu dni produkt pojawi się w naszym magazynie, transakcja zostanie przekazana do realizacji i odpowiednia kwota zostanie pobrana z Państwa konta. Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo na koncie fundsze potrzebne do opłacenia zamówienia.

Pro:Direct zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień opiewających na duże ilości produktu lub o wysokiej wartości oraz do zmiany cen i informacji o dostępności bez uprzedniego powiadomienia.

Zamówienia

Wszystkie zamówienia złożone poprzez stronę podlegają akceptacji przez Pro:Direct. Oznacza to, że Pro:Direct może odmówić akceptacji lub anulować każde zamówienie, bez względu na to, czy zostało ono potwierdzone i bez podania przyczyny oraz bez zobowiązań w stosunku do klienta i jakiegokolwiek podmiotu. Jeśli Państwa karta została obciążona przed anulowaniem transakcji, Pro:Direct zwróci środki na Państwa konto.

Zamówienia międzynarodowe

W przypadku towarów dostarczanych poza EU, podatek VAT, stosowany według obowiazującej stawki przez rząd Wielkiej Brytanii, zostaje zniesiony. Kiedy towary dotrą do kraju docelowego, wszelkie dodatkowe opłaty obejmujące cło oraz inne należności przewozowe nałożone przez rząd danego kraju, muszą być poniesione przez odbiorcę.

Mimo, że Szwajcaria jest poza UE, podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w tym kraju będzie automatycznie dodany do zamówień dostarczanych do Szwajcarii.

Należy pamiętać, że ceny, które wyświetlane są wraz z podatkiem VAT będą stanowić pełną kwotę pobieraną od klientów w Australii i Stanach Zjednoczonych i nie będą dokonywane żadne odliczenia od wartości sprzedaży do tych krajów. Chociaż klienci w tych krajach nie płacą podatku VAT, nie obniżamy kwoty do zapłaty.

Dla klientów z UE - cena, którą zapłacisz będzie pełną ceną naliczaną klientom z Wielkiej Brytanii, a element VAT nie zostanie odliczony. Należy pamiętać, że Pro: Direct wysyła towary z magazynów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i UE i jako takie zamówienia do krajów UE mogą podlegać dodatkowym opłatom pobieranym przez rząd kraju odbiorcy (zobacz dodatkowe opłaty poniżej).

W przypadku klientów w Australii - cena będzie pełną ceną naliczoną klientom brytyjskim / z Unii Europejskiej, a element VAT nie zostanie odjęty, mimo że sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii. Pełna kwota obejmuje jednak australijski podatek GST (podatek od towarów i usług), jeśli całkowita wartość zamówienia jest mniejsza niż 1000 AUD. Ponieważ Pro: Direct jest płatnikiem w GST w ATO (Australian Tax Office), jeśli wartość zamówienia nie przekracza wartości 1000AUD, klient nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami importowymi, a koszt zamówienia pozwoli na pokrycie GST i kosztów administracyjnych. Jeśli wartość zamówienia przekroczy wartość 1000 AUD, klient zobowiązany jest do zapłaty GST i ewentualnych dodatkowych kosztów importowych i/lub ceł.Pro: Direct nie może pokryć opłat importowych w przypadku zamówień o wartość przewyższających 1000 AUD i zalecamy skontaktowanie się z nami przed złożeniem takich zamówień.

Dla klientów w Stanach Zjednoczonych ostateczna cena będzie taka sama jak dla klientów z Wielkiej Brytanii/UE, a element VAT nie zostanie odjęty, mimo że sprzedaż nie obejmuje podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Zapłacona cena nie obejmuje podatków lokalnych w USA, więc należy pamiętać, że klient w dalszym ciągu jest zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za opłaty importowe i podatki lokalne.

Pro: Direct nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dodatkowe opłaty pobierane przez rząd kraju odbiorcy. Składając zamówienie na naszej stronie internetowej, klient potwierdza, że odbiorca przesyłki przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie opłaty nałożone przez jego rząd (w tym, ale nie wyłącznie, podatki, cła lub opłaty administracyjne).

Pro: Direct nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie może przewidzieć wysokości tych kosztów. Polityka celna różni się w zależności od kraju i może ulegać zmianom. Pro: Direct sugeruje aby każdy klient przed złożeniem zamówienia skontaktował się z lokalnym biurem celnym w celu uzyskania dalszych informacji.

Ponadto Pro: Direct nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty wynikłe z powodu odmowy zapłaty przez klienta stosownych opłat celnych i pobierze odpowiednie opłaty za wszelkie koszty poniesione przez Pro:Direct z powodu odmowy zapłaty przez odbiorcę obowiązującej stawki pobieranej przez organy celne.

Łączenie ofert

Prosimy pamiętać, że wszystkie promocje / oferty zamieszczone na stronie nie mogą być łączone z innymi rabatami. Promocje / oferty zamieszczone na stronach Pro:Direct będą zwykle odnosiły się tylko i wyłącznie do jednej konkretnej strony nie do wszystkich stron podlegających Pro:Direct.

Dostępność

Pro Direct Sport będzie starał się pokazywać dostępność produktów tak dokładnie jak będzie to możliwe.

Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć żądanych produktów, postaramy się pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedniego zamiennika. Pro Direct Sport nie będzie jednak zobowiązany do obniżenia ceny zamienników do poziomu produktu wybranego pierwotnie i możemy poprosić o dopłacenie różnicy.

Jeśli nie będą Państwo zainteresowani zamiennikami, natychmiast anulujemy zaległą transakcję. Prosimy pamiętać, że zwrócenie kwoty zamówienia na państwa konto może potrwać kilka dni.

W przypadku, gdy nie otrzymamy od dostawcy wszystkich zamówionych przez nas produktów, zamówienia przedpremierowe będą realizowane w porządku chronologicznym. Skontaktujemy się z każdym klientem, którego zamówienia na produkt przedpremierowy nie będziemy w stanie zrealizować i zaoferujemy odpowiednie zamienniki lub zwrot zapłaconej kwoty.

Daty premier produktów są podawane wstępnie i choć większość zamówionego towaru otrzymujemy w przewidzianym czasie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Państwa w związku z opóźnieniami lub niedostarczeniem towaru przez naszych dostawców.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Regulaminem Praw Konsumenckich 2013, klient ma prawo odstąpienia od umowy z nami w przeciągu 14 dni od otrzymania paczki.

Jeżeli będą Państwo chcieli anulować zamówienie, wymagane jest pisemne powiadomienie o tym poprzez e-mail lub pocztą. Można to zrobić przed otrzymaniem paczki bądź w liście zawartym w paczce odesłanej już do nas z powrotem.

Proszę wypełnić poniższy formularz, który zawiera nasz pełny adres pocztowy oraz e-mail kontaktowy ( Link: Wzór Formularzu Anulacji ). Jeśli zdecydują się Państwo odesłać formularz emailem, prosimy wypełnić wymagane dane i przesłać do nas jako załącznik.

Jeżeli anulują Państwo zamówienie korzystając z Formularza Anulacji, zwrócimy Państwu pełną kwotę za zamówione towary wraz z kosztem opłaty za standardową przesyłkę. Jeżeli zapłacili Państwo za przesyłkę ekspresową i zamówienie zostało wysłane, wszystkie koszty mogą nie zostać zwrócone.

Jeżeli towary zostały wysłane i nie mogą być przekierowane z powrotem do nas przed planowaną do Państwa dostawą, będą Państwo musieli pokryć koszty przesyłki zwrotnej. Jeśli paczka jest większa niż 2 pudełka butów bądź przekracza wagę 5 kg prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, który postara się doradzić najlepszą metodę wysyłki zwrotnej bądź zorganizuje odbiór paczki na Państwa koszt (tylko na terenie Wielkiej Brytanii).

Zamówienia Personalizowane mogą nie być anulowane, jeżeli proces personalizacji został rozpoczęty, dlatego też radzimy, aby skontaktować się z nami jak najszybciej po złożeniu zamówienia, w tym przypadku proponujemy kontakt telefoniczny.

Jeżeli personalizacja się nie rozpoczęła, anulowanie zamówienia nie będzie problemem i wypełnienie formularza anulacji nie jest wymagane, gdyż pełny zwrot kosztów zostanie wykonany.

Jakiekolwiek anulowane produkty bez personalizacji muszą zostać do nas zwrócone w idealnym stanie do ponownej sprzedaży, nieużywane wraz z oryginalnym opakowaniem i metkami. Zwracane produkty proponujemz zaopatrzyć w dodatkową ochronę, opakowanie, aby produkt nie uległ zniszczeniu. Prosimy o unikanie naklejania znaczków pocztowych czy innych naklejek na opakowaniu produktu, gdyż może on nie zostać zakwalifikowany do ponownej sprzedaży.

Produkty oferowane w przedsprzedaży

Pro:Direct wstępnie preautoryzuje pełną kwotę zamówienia zaraz po jego złożeniu. Opłata za wszystkie produkty oferowane w przedsprzedaży będzie jednak pobrana dopiero na krótko przed ich wysyłką, a w przypadku personalizowanych produktów - opłata będzie pobrana przed przekazaniem ich do personalizacji. Z tego powodu preautoryzacja może zostać zniesiona, jeśli towar zostanie do nas dostarczony po czasie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia przez Państwa. W takim przypadku, po pojawieniu się towaru w magazynie, zostanie zlecona nowa transakcja, prosimy więc o upewnienie się, że posiadają Państwo na koncie fundsze potrzebne do opłacenia zamówienia.

Pro Direct Sport nie ma wpływu i nie poczuwa się do odpowiedzialności za czas w jakim kwota preautoryzacji będzie ponownie dostępna na Państwa koncie.

Daty premier produktów są podawane wstępnie i choć większość zamówionego towaru otrzymujemy w przewidzianym czasie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Państwa w związku z opóźnieniami lub niedostarczeniem towaru przez producenta.

Dokonując płatności zgadzają się Państwo na pobranie przez nas z Państwa konta odpowiedniej kwoty w chwili, gdy zamawiane produkty będą przygotowane do wysyłki. Pro Direct Sport nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty pobierane przez emitenta karty w związku z transakcją.

Produkty personalizowane

Wprzypadku odebrania zamówienia zawierającego produkt z personalizacją, zamówienie to nie może zostać anulowane czy też zmienione.

Pro:Direct nie przyjmuje zwrotów produktów z personalizacją. Jedynym warunkiem przyjęcia takiego zwrotu to wada produktu spowodowana przez producenta.

Pro:Direct rezerwuje sobie prawo do wykorzystania naszej wiedzy i doświadczenia podczas umieszczania personalizacji na butach. Przykładowe zdjęcia zamieszczone na stronie pokazują, jak personalizacja będzie wyglądała na produkcie i w którym miejscu zostanie umieszczona. Nasz doświadczony zespół podejmie także decyzję o wyborze najbardziej odpowiedniego koloru personalizacji. Jeśli jednak chcą Państwo wybrać kolor personalizacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta jeszczeprzed złożeniem zamówienia, aby omówić dostępne opcje. (Płatność za zamówienia składane telefonicznie może zostać pobrana wyłącznie w funtach szterlingach. Z tego powodu ceny mogą ulec zmianie).

W przypadku odzieży dla drużyn, prosimy pamiętać, że po zaakceptowaniu próbki zmiany nie będą możliwe. Odcienie kolorów mogą różnić się w zależności od zastosowanego oświetlenia. Jeśli więc będą Państwo potrzebowali zdjęcia próbki o większej rozdzielczości, prosimy o przesłanie zapytania. (W przypadku, gdy wymagany jest konkretny odcień koloru, prosimy o przesłanie numeru koloru Pantone).

W przypadku, gdy w zamówieniu znajduje się produkt, którego w danej chwili nie ma w naszych stanach magazynowych, a który przeznaczony jest do personalizacji, wysyłka całego zamówienia może zostać opóźniona do czasu dostarczenia i spersonalizowania produktu. Jeśli życzą sobie Państwo, aby artykuły znajdujące się aktualnie w magazynie zostały spersonalizowane i wysłane osobno, prosimy o przesłanie pisemnej zgody. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wystąpią problemy z dostarczeniem towaru przez naszych dostawców i w ich wyniku zamówienia na produkty zakupione w przedsprzedaży zostaną anulowane, nie będziemy w stanie przyjąć zwrotu artykułów już spersonalizowanych, a będących częścią takiego zamówienia.

Dla personalizacji wykonywanej metodą haftu, imiona są haftowane po zewnętrznej stronie buta natomiast flagi po wewnętrznej stronie. Jeżeli wybierzesz personalizację wyłącznie w postaci flagi, bez imienia, to zostanie ona wyhaftowana po wewnętrznej stronie.

Dla personalizacji wykonywanej transferem cieplnym, imiona oraz flagi są naniesione na zewnętrznej stronie buta. Jeżeli wybierzesz personalizację wyłącznie w postaci flagi, bez imienia, to zostanie ona wykonana na zewnętrznej stronie.

Zamόwienia Zagubione w Tranzycie

Podczas gdy towary są w tranzycie do Państwa, Pro Direct jest odpowiedzialny za dostawę, a przynajmniej jej prόbę. W przypadku, kiedy nie będą Państwo dostępni pod podanym adresem dostawy, pomożemy Państwu zlokalizować paczkę i odebranie jej od odpowiedniego agenta.

Jeżeli nie otrzymają Państwo zamόwienia w określonym czasie dostawy wskazanym w koszyku, prosimy o śledzenie paczki korzystając z informacji podanych w emailu potwierdzającym wysyłkę. Jeśli to nie pomoże w zlokalizowaniu paczki, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie bądź emailem.

Prosimy o wystarczającą ilość czasu na inwestygację z naszymi agentami dostawy, zanim zwrot pieniędzy czy wymiana towaru będzie zrobiona. Czas dochodzenia jest często dłuższy dla paczek wysyłanych poza Europę.

Nie będziemy przedłużać czasu oczekiwania niepotrzebnie. W większości przypadkόw paczki są lokalizowane po dochodzeniu i otrzymywane przez klienta szybciej niż ponowne wysyłanie zamόwienia przez nas.

Jeżeli dostawa zamόwienia jest do adresu handlowego (praca / hotel), a nie adresu zamieszkania, odpowiedzialność za zlokalizowanie paczki spoczywa na kliencie, od momentu jak tylko my jesteśmy w stanie potwierdzić, iż zamόwienie zostało dostarczone do recepcji wybranego adresu dostawy. Pro Direct nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zagubienie zamόwienia po potwierdzeniu pozytywnej dostawy.

Zwroty

Wszystkie produkty sprzedawane przez Pro: Direct pochodzą z oficjalnych źródeł i są objęte standardową gwarancją producenta. Zakupiony produkt może zostać zwrócony w ciągu 28 dni od otrzymania przesyłki celem otrzymania zwrotu kosztów bądź wymiany na alternatywny rozmiar. Wszystkie zwroty produktów niewadliwych powinny być doręczone do nas w oryginalnym stanie, z wszystkimi metkami i w oryginalnym opakowaniu.Na przykład buty należy zwrócić wraz z oryginalnym pudełkiem, dołączonymi metkami i w nienaruszonym stanie (bez śladów użytkowania).

Klienci w UE - Jeśli chcesz zwrócić zamówienia z kraju UE, przed dokonaniem zwrotu skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Nasz zespół doradzi, jak najlepiej rozwiązać problem zwrotu i potwierdzi, do którego magazynu zwrócić towar . Powinieneś zorganizować zwrot towaru do nas za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika. Zalecamy zwrot przedmiotu za pośrednictwem zarejestrowanej / monitorowanej dostawy (najbardziej opłacalne jest skorzystanie z krajowej usługi kurierskiej), ponieważ ponosisz odpowiedzialność za przedmiot do momentu jego otrzymania przez nas i podpisania doręczenia.

W przypadku zwrotów do magazynu UE należy zwrócić przedmiot na następujący adres: Returns Department, Pro-Direct Sport Ltd, CTPark Teplice, Kateřinská, 41742 Krupka-Nové Modlany, Czechy.

W przypadku zwrotów do magazynu w Wielkiej Brytanii należy zwrócić przedmiot na następujący adres:Returns Department, Pro-Direct Sport Ltd, Torre House, Shaldon Road, Newton Abbot, TQ12 4PQ, Wielka Brytania (UK).

Prosimy upewnić się, że przed przekazaniem przesyłki do przewoźnika jest ona wyraźnie oznaczona jako „Returned Goods - Relief Claimed”. Należy również wypełnić i załączyć wszelkie dokumenty celne dostarczone przez przewoźnika oraz upewnić się, że dołączony jest numer VAT Pro: Direct GB115152945. Niezastosowanie się do tego może uniemożliwić nam przyjęcie Twojego zwrotu.

Pro: Direct zwróci koszty zwrotu produktu tylko wtedy, gdy zostanie on uznany za wadliwy przez dział zwrotów lub jeśli wysłaliśmy Ci niewłaściwy produkt. Prosimy o zachowanie paragonu na pokrycie kosztów zwrotu przedmiotu. Gdy wyślesz nam to pokwitowanie, z przyjemnością zwrócimy Ci te koszty do następującego poziomu: - Zwroty z UE - maksymalnie 20 GBP / 23 EUR

Klienci spoza Wielkiej Brytanii i UE - jeśli chcesz zwrócić zamówienia spoza Wielkiej Brytanii, przed dokonaniem zwrotu skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Nasz zespół doradzi, jak najlepiej rozwiązać problem.Powinieneś zorganizować zwrot towaru do nas za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika. Zalecamy zwrot przedmiotu za pośrednictwem zarejestrowanej / monitorowanej dostawy (najbardziej opłacalne jest skorzystanie z krajowej usługi kurierskiej), ponieważ ponosisz odpowiedzialność za przedmiot do momentu jego otrzymania przez nas i podpisania doręczenia.

W przypadku zwrotów do magazynu w Wielkiej Brytanii należy zwrócić przedmiot na następujący adres:Returns Department, Pro-Direct Sport Ltd, Torre House, Shaldon Road, Newton Abbot, TQ12 4PQ, Wielka Brytania (UK).

Pro: Direct zwróci koszty zwrotu produktu tylko wtedy, gdy zostanie on uznany za wadliwy przez dział zwrotów lub jeśli wysłaliśmy Ci niewłaściwy produkt. Prosimy o zachowanie paragonu na pokrycie kosztów zwrotu przedmiotu. Gdy wyślesz nam to pokwitowanie, z przyjemnością zwrócimy Ci te koszty do następującego poziomu: - Zwroty z UE - maksymalnie 40 GBP / 45 EUR / 65 USD / 65 AUD

Prosimy upewnić się, że przed przekazaniem przesyłki do przewoźnika jest ona wyraźnie oznaczona jako 'Returned Goods - Relief Claimed' . Powinieneś także wypełnić i załączyć wszelkie dokumenty celne dostarczone przez przewoźnika i upewnić się, że dołączony jest numer VAT Pro: Direct GB115152945. Niezastosowanie się do tego może uniemożliwić nam przyjęcie Twojego zwrotu.

Wadliwy produkt - Jeśli nie możesz znaleźć przewoźnika, prześlij nam kilka zdjęć szkód i zobaczymy, czy uda nam się rozpatrzyć Twoje roszczenie bez otrzymania produktu z powrotem u nas.

Należy pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie rozpatrywać reklamacje dotyczące wadliwych towarów na podstawie samych zdjęć.

Spersonalizowanych produktów - Niestety nie przyjmujemy zwrotów spersonalizowanych produktów w przypadku innym niż wystąpienie wady producenta. Jeśli uważają Państwo, że otrzymali wadliwy produkt lub wystąpił błąd podczas personalizacji produktu, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, który chętnie pomoże.

(ADR) Alternatywne Rozwiązywanie Sporów

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z usługi lub produktu, który wcześniej od nas otrzymali, mamy nadzieję, iż nasz personel z działu obsługi klienta będzie łatwo dla Państwa dostępny i dołoży wszelkich starań, aby Państwu pomóc.

Jeżeli chcieliby Państwo zakwestionować podjętą przez nas decyzję należy skontaktować się bezpośrednio z nami bądź  niezależnym organem. Prosimy o sprawdzenie poniższego linku, gdzie szczegółowo omówiony jest proces alternatywnego rozwiązywania sporów oraz dostępnych instytucji do ich mediacji.

Podana strona jest dla klientów europejskich http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Linki

Na stronach Pro:Direct zamieszczane są linki do stron będących własnością Pro:Direct. Okazjonalnie możemy umieszczać także linki referencyjne stron naszych partnerów, firm i innych osób trzecich. Wszystkie linki publikowane są wyłącznie z myślą o Państwa wygodzie. Wchodząc na strony należące do osób trzecich biorą Państwo na siebie wszelkie związane z tym ryzyko. Pro:Direct nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach należącch do osób trzecich.

Serwisy mobilne

Strona może zawierać serwisy i funkcje dostępne tylko na niektórych modelach telefonów komórkowych. Podczas korzystania z naszej strony obowiązują normalne taryfy i opłaty naliczane przez operatora Państwa sieci komórkowej. Zanim Pro:Direct pobierze opłatę za korzystanie z serwisu mobilnego, zostaną Państwo o tym powiadomieni i zapytani o zgodę. Niektóre serwisy mogą nie być kompatybilne z pewnymi sieciami lub urządzeniami. Przed skorzystaniem ze strony prosimy o sprawdzenie taryf i serwisów oferowanych przez Państwa operatora. Korzystając z serwisów mobilnych Pro:Direct zgadzają się Państwo na elektroniczną komunikację z nami poprzez urządzenie mobilne oraz dają nam Państwo możliwość wglądu w niektóre informacje na temat swojej aktywności. Jeśli zmienią Państwo lub deaktywują numer telefonu komórkowego, prosimy o jak najszybsze uaktualnienie tych informacji na stronie, aby upewnić się, że nie będziemy wysyłać wiadomości do innych osób.

Publikacja aktywności

Pro:Direct wyraża zgodę na publikację w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter i innych) aktywności podjętych przez swoich użytkowników na stronach Pro:Direct. Nie mamy wpływu na to, które informacje zostają rozpowszechniane na wykorzystywanych platformach. Wyrażają Państwo zgodę na używanie przez Pro:Direct plików cookies w trakcie korzystania z mediów społecznościowych i pozwalają Pro:Direct otrzymywać informacje na temat Państwa aktywności na tych platformach. Opcja ta może zostać zmieniona w profilu użytkownika.

Ubezpieczenie od strat

Ubezpieczają Państwo i zwalniają spółkę Pro-Direct Sport Ltd oraz jej biura, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców oraz dostawców od odpowiedzialności w przypadku wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, szkód i kosztów, łącznie, ale bez ograniczania się do wynagrodzeń prawników, powstałych na skutek lub w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony lub naszych usług.

Odpowiedzialność prawna

Pro:Direct dołoży wszelkich starań, aby strona ta była zawsze w pełni gotowa do użycia. Nie możemy jednak zagwarantować, że będzie ona działać bez usterek. Dostęp do strony może zostać przerwany lub ograniczony zwłaszcza podczas awaryjnych lub rutynowych napraw i prac konserwacyjnych oraz wprowadzania nowych udogodnień czy serwisów.

Podczas korzystania ze strony i jej podstron zdają sobie Państwo sprawę i akceptują, że Internet wykorzystuje elementy i opiera się na serwisach, danych wejściowych oraz urządzeniach, które nie znajdują się pod kontrolą Pro:Direct. Czynniki te mogą całkowicie lub częściowo uniemożliwić lub opóźnić możliwość wywiązania się Pro:Direct z prowadzenia poszczególnych serwisów. Przypadki takie zostaną uznane za “siłę wyższą” i na czas ich trwania Pro:Direct nie będzie ponosił odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem serisów.

Za “siłę wyższą” uważa się jakiekolwiek czynniki mające negatywny wpływ na możliwość wywiązywania się Pro:Direct z zobowiązań, związane lub spowodowane przez działania, wydarzenia, zaniedbania lub wypadki pozostające poza kontrolą Pro:Direct. Dotyczy to w szczególności, lecz nie ogranicza się do strajków, lokautów i innych akcji protestacyjnych, zamachów terrorystycznych lub zagrożenia nimi, rozruchów, buntów, zamieszek, inwazji, wojny, zagrożenia lub przygotowań do wojny, pożarów, awarii technicznych lub awarii zasilania, oprogramowania, sprzętu komputerowego czy telekomunikacyjnego oraz innych awarii sieci, przerw, zakłóceń lub niesprawności, eksplozji, burz, powodzi, trzęsień ziemi, osuwania się gruntu, uszkodzeń strukturalnych, epidemii i innych katastrof, wszystkich legislacji, regulacji, przepisów i decyzji rządu, sądu lub innych kompetentnych władz.

Pro:Direct rezerwuje sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Państwa dostępu do strony i naszych serwisów w każdej chwili, jeśli naruszą Państwo warunki Regulaminu.

Ubezpieczają Państwo i zwalniają spółkę Pro-Direct Sport Ltd oraz firmy z nią powiązane, jej dyrektorów, pracowników, informatorów, licencjodawców i licencje, przedstawicieli i partnerów (zwanych łącznie "Strony Ubezpieczone") od odpowiedzialności i kosztów (włączając, ale nie ograniczając się do opłat karnych i kosztów), poniesionych przez Strony Ubezpieczone i powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Państwa warunków Regulaminu. Będą Państwo w pełni współpracować z Pro:Direct w przypadku wszelkich roszczeń. Pro:Direct rezerwuje sobie prawo, na koszt własny, do objęcia na wyłączność obrony i kontroli, a o każdym działaniu z Państwa strony Pro:Direct zostanie wcześniej powiadomiony na piśmie.

Wszelkie zmiany, którym zostanie poddana ta strona i nasze serwisy mogą zostać wprowadzone z lub bez wcześniejszego powiadomienia.

Skargi i komentarze

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami uwagami na temat naszych stron lub otrzymanych od nas produktów, prosimy o telefoniczny kontakt z Pro:Direct lub kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail customerservices@prodirectsport.com, telefonicznie (numery kontaktowe dostępne są na poszczególnych stronach) lub poprzez sekcję komentarzy na stronie. Nasze Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:30. Na wszystkie komentarze i wiadomości postaramy się odpowiedzieć (w miarę naszych możliwości) w przeciągu 24 godzin.

Inne

“Regulamin korzystania ze strony internetowej” łącznie z działem “Często zadawane pytania” (FAQ) oraz “Polityką prywatności” mają na celu zapewnienie dobrego porozumienia pomiędzy Pro:Direct i Państwem. Wszystkie rady i informacje, ustne czy pisemne, uzyskane poprzez naszą stronę lub od naszych pracowników w żaden sposób nie przewyższają zapisów znajdujących się w tych dokumentach.

“Regulamin korzystania ze strony internetowej” łącznie z działem “Często zadawane pytania” (FAQ) i “Polityką prywatności” oraz wszystkie umowy zawarte w momencie ich obowiązywania, będą ważne również po zmianach kardowych i pełnomocników Pro:Direct.

Subskrypcja mailowa

W sytuacji, gdy Pro:Direct da Państwu możliwość subskrypcji mailowej, dzięki której będą Państwo otrzymywali informacje o nowościach, mogące Państwa zainteresować, każde skorzystanie z treści otrzymanej w takiej wiadomości będzie również podlegało temu Regulaminowi.

Ograniczenia w użytkowaniu strony

Treści zawarte na stronie mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, do korzystania ze strony lub do składania zamówień w Pro-Direct Sport Ltd. Każde inne użycie bez pisemnej zgody ze strony Pro-Direct Sport Ltd jest zakazane. Nie zezwala się na wprowadzanie zmian lub usuwanie jakichkolwiek uwag właściciela z materiałów pobranych lub wydrukowanych ze strony. Nie będą Państwo modyfikować, kopiować, tłumaczyć, nadawać, przedstawiać, wystawiać, dystrybuować, oprawiać, reprodukować, publikować, powielać, transmitować ani sprzedawać żadnej własności intelektualnej lub treści pojawiającej się na stronie, łącznie z tą dodawaną przez innych użytkowników, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Pro-Direct Sport Ltd, jeśli nie są Państwo właścicielem wspomnianych treści. Nie będą Państwo wykorzystywać żadnych metod i urządzeń mających na celu wydobywanie czy gromadzenie danych. Żaden punkt tego Regulaminu nie będzie interpretowany jako nadawanie Państwu prawa do wykorzystywania własności intelektualnej i licencji.

Limitacje odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Pro:Direct ani żaden z dyrektorów, pracowników, oddziałów i przedstawicieli spółki nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty i szkody wynikłe w jakikolwiek sposób z korzystania lub braku możliwości użytkowania strony oraz jej zawartości, włączając, ale nie ograniczając się do strat pośrednich, utraty i uszkodzenia danych, utraty dochodu, zysku lub możliwości ich pozyskania, utraty i uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich. Nawet w przypadku, gdy Pro:Direct został poinformowany o możliwości wspomnianych strat czy uszkodzeń lub straty i uszkodzenia te można było przewidzieć. Jeśli w związku z obowiązującym prawem klauzula ta w całości lub częściowo nie będzie możliwa do zastosowania pod obowiązującą jurysdykcją, wtedy Pro:Direct poniesie w stosunku do Państwa całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody, straty, i roszczenia (zarówno w kontrakcie, wykroczeniach przeciw prawu (włączając, ale nie ograniczając się do zaniedbań) itp.) przekraczające kwotę zapłaconą przez Państwa (jeśli dotyczy) za dostęp do tej strony.

Ochrona przed oszustwami

W celu zapobiegania oszustwom z wykorzystaniem kart kredytowych/debetowych, w przypadku wątpliwości związanych z Państwa zamówieniem możemy poprosić o udzielenie dodatkowych informacji. Nasz przedstwaiciel może zapytać o potwierdzenie adresu bilingowego lub przeprowadzić rozmowę, która pomoże wyjaśnić nasze wątpliwości.

Pro:Direct może odmówić przyjęcia lub anulować zamówienie bez wcześniejszego uzgodnienia z klientem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zamówienie nie zostało złożone przez osobę uprawnioną do korzystania z karty.

Wszystkie informacje, które zostały uznane za próbę oszustwa zostaną przekazane brytyjskiej policji poprzez centrum zgłoszeń oszustw Action Fraud (http://www.actionfraud.police.uk). Nieuprawnione wykorzystywanie kart kredytowych jest niezgodne z prawem i będziemy współpracować zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organami ścigania, aby doprowadzić do odnalezienia i oskarżenia sprawcy.

Wszystkie pytania i obawy związane z naszym systemem ochrony przed oszustwami oraz pytania od funkcjonariuszy organów ścigania odnośnie konkretnych transakcji, prosimy kierować pod adres fraudalerts@prodirectsport.net.

Gwarancje

Pro:Direct nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone lub opublikowane na stronie przez użytkowników. Nie odpowiadamy za żadne obraźliwe, nielegalne czy sporne treści, na które mogą Państwo natrafić na stronie. Strona i jej zawartość, treści zamieszczane przez użytkowników, wszystkie materiały i produkty zamieszczane są “As-is” i bez jakichkolwiek gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Pro:Direct zapewnia, że żadne gwarancje nie są oferowane ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany, włączając, ale nie ograniczając się do gwarancji tytułu prawnego, gwarancji zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu oraz zgodności z przepisami. Pro:Direct nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów wynikających z użytkowania strony. Pro:Direct nie gwarantuje, że strona będzie działała bezproblemowo i bez usterek, że wszystkie błędy zostaną skorygowane ani, że strona ta lub serwer, na którym strona się znajduje, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych oprogramowań. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Pro:Direct nie zapewnia żadnych gwarancji odnośnie użytkowania materiałów i treści zawartych na stronie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, użyteczności, rzetelności itp. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że pobierając i w jakikolwiek inny sposób pozyskując treści zawarte na stronie (włącznie z klientami mobilnymi), czynią to Państwo na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność za sposób użytkowania i wszelkie szkody spowodowane w telefonach komórkowych i systemie komputerowym, utratę danych i inne szkody, które mogą wystąpić. Pro:Direct zastrzega sobie prawo do zmiany całości i poszczególnych treści oraz innych elementów będących częścią strony w każdym czasie i bez uprzedzenia. Niektóre stany zakazują ograniczania lub zrzekania się gwarancji w związku z czym powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć.

Kontrolujące prawo

Regulamin ten i wszystkie umowy zawarte w okresie jego obowiązywania podlegają i będą podlegać oraz zostały skonstruowane w zgodzie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii i podlegają wyłącznej jurysdykcji ich sądów. Nie twierdzimy, że materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach. Zakazane jest korzystanie z tych treści na terytoriach, w których są one nielegalne. Użytkownicy korzystający ze strony z terytoriów innych niż Wielka Brytania czynią to na własne ryzyko oraz z własnej woli i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie niezgodności z obowiązującym prawem lokalnym. Żaden z punktów tego Regulaminu nie będzie w jakikolwiek sposób interpretowany jako ograniczanie lub łamanie ustawowych praw zgodnych z prawem Wielkiej Brytanii.

Pro:Direct rezerwuje sobie prawo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji, do deaktywacji Państwa konta, usunięcia profilu oraz wszystkich zamieszczonych przez Państwa treści. Możemy także ograniczyć dostęp do całości lub części strony z jakiegokolwiek powodu lub bez podania przyczyny, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności względem Państwa lub kogokolwiek innego. Pro-Direct Sport Ltd rezerwuje także prawo do blokowania użytkowników korzystających z niektórych adresów IP i zabronienia im dostępu do strony. Mogą Państwo w każdej chwili deaktywować swoje konto na stronie klikając w pole “Deaktywacja konta” znajdujące się w ustawieniach konta. Rozumieją Państwo i akceptują, że część z treści zamieszczanych na stronie przez użytkowników, takich, jak informacje widoczne poza Państwa profilem w informacjach o aktywności lub innych częściach strony lub w portalach społecznościowych (np. Facebook czy Twitter), mogą pojawiać się na stronie lub na innych portalach, nawet po deaktywacji konta. Ten Regulamin będzie obowiązywał również po deaktywacji Państwa konta. Warunki odnoszące się do własności intelektualnej, ubezpieczenia od strat, klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności za działania użytkowników, zrzeczenia się domniemanych gwarancji, limitacji odpowiedzialności, zasady rozdzielności i warunki, które ze względu na swoją naturę będą mogły obowiązywać po deaktywacji, będą obowiązywały po usunięciu konta.

Siła wyższa (“Force Majeure”)

Pro:Direct nie będzie ponosić odpowiedzialności w wyniku niedopełnienia zobowiązań wobec użytkowników w przypadku, gdy niedopełnienie nastąpiło w rezultacie zdarzeń o charakterze naturalnym czy przypadkowym (włączając pożar, powódź, trzęsienie ziemi).

© 2005-2021 Pro:Direct. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację Polityki Prywatności Pro:Direct.

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • jcb
 • paypal